Trình giải toán Tiger Algebra

Có phải bạn đang tìm kiếm...

*Bạn đang xem: Ước chung lớn nhất của 84 và 156

*
*
*
*

*
*
*
*

Chúng tôi đến là bạn đã viết:

lcm(156,84)

Đây là bài toán về bội tầm thường nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.


Bội tầm thường nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố

1. Tìm những thừa số thành phần của 156

*Xem thêm: Chứng Minh Câu Tục Ngữ Tốt Gỗ Hơn Tốt Nước Sơn (14 Mẫu), Chứng Minh Câu Tục Ngữ Tốt Gỗ Hơn Tốt Nước Sơn

Sơ trang bị cây của các thừa số yếu tố của 156: 2, 2, 3 cùng 13

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 3, 7, 13) vào quá trình tìm thừa số của các số đã cho: