Hướng dẫn giải bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều sgk đồ vật Lí 10. Nội dung bài bác Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk vật Lí 10 bao gồm đầy đầy đủ phần lý thuyết, câu hỏi và bài tập, đi kèm theo công thức, định lí, chăm đề bao gồm trong SGK sẽ giúp các em học viên học giỏi môn đồ gia dụng lý 10, ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Vật lý 10 bài 3 trang 22

LÍ THUYẾT

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

I. Gia tốc tức thời – hoạt động thẳng chuyển đổi đều

1. Gia tốc tức thời:

Vận tốc ngay tức thì của một đồ tại một điểm đến ta biết tại điểm này vật vận động nhanh xuất xắc chậm.

(v=dfracDelta sDelta t)

2. Véctơ vận tốc

Véc tơ vận tốc của một đồ tại một điểm là một trong đại lượng véc tơ có:

– nơi bắt đầu tại vật gửi động

– Phương với chiều là phương với chiều của gửi động

– Độ dài biểu diễn độ béo của vận tốc theo một tỉ lệ xích làm sao đó.

Véctơ gia tốc được dùng để làm đặc trưng cho vận động về sự nhanh, chậm rãi và về phương, chiều.

Lưu ý: Khi các vật hoạt động trên một mặt đường thẳng theo hai phía ngược nhau, ta phải lựa chọn 1 chiều dương trên tuyến đường thẳng đó cùng quy cầu như sau:

+ Vật vận động theo chiều dương bao gồm v > 0.

+ Vật hoạt động ngược chiều dương bao gồm v

a) Khái niêm gia tốc.

Gia tốc của hoạt động là đại lượng khẳng định bằng thương số thân độ biến đổi thiên gia tốc ∆v cùng khoảng thời hạn vận tốc thay đổi thiên ∆t.

Gia tốc của chuyển động cho thấy vận tốc đổi thay thiên nhanh hay lờ đờ theo thời gian.

Ta có: (a= dfracDelta vDelta t)

Đơn vị của gia tốc là mét trên giây bình phương (m/s2).

b) Véc tơ gia tốc:

Trong chuyển động thẳng cấp tốc dần rất nhiều của một vật, véc tơ gia tốc có nơi bắt đầu ở vật đưa động, tất cả phương và chiều trùng với phương và chiều của véc tơ tốc độ và tất cả độ lâu năm tỉ lệ cùng với độ to của gia tốc theo một tỉ xích như thế nào đó.

Ta có: (overrightarrow a = dfracoverrightarrow v – overrightarrow v_0 t – t_0 = dfracDelta overrightarrow v Delta t)

Và (overrightarrow a) thuộc chiều với những véc tơ vận tốc.

2. Tốc độ của chuyển động thẳng nhanh dần đều

a) công thức tính vận tốc

(v=v_0+at)

Trong kia (a) cùng dấu cùng với (v) cùng (v_0)

b) Đồ thị tốc độ – thời gian

Đồ thị tốc độ – thời hạn là hình vẽ màn biểu diễn sự biến đổi thiên của tốc độ tức thời theo thời gian và gồm dạng là 1 trong những đoạn thẳng.

3. Phương pháp tính đường đi của vận động thẳng nhanh dần đều

(s=v_0t+dfrac12at^2)

Ta thấy lối đi trong hoạt động thẳng cấp tốc dần đều là một trong hàm số bậc hai của thời gian.

4. Công thức contact giữa gia tốc, vận tốc và đường đi của chuyển động thẳng cấp tốc dần đều

(v^2-v_0^2= 2as)

5. Phương trình vận động của hoạt động thẳng cấp tốc dần đều

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

(x_0): tọa độ ban đầu

(v_0): gia tốc ban đầu

(a): gia tốc

(x): tọa độ ở thời khắc t

III. Chuyển động chậm dần đều

1. Vận tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều

Ta bao gồm ( a=dfracv-v_0t)

Nếu lựa chọn chiều dương là đưa động, ta tất cả a âm (nghĩa là a và v trái dấu)

Véc tơ tốc độ của chuyển động thẳng chậm rãi dần đông đảo ngược chiều cùng với véc tơ vận tốc.

2. Vận tốc của vận động thẳng chậm dần đều

a) công thức vận tốc

(v=v_0+at)

(Lưu ý: a ngược dấu với v0 với v).

b) Đồ thị gia tốc thời gian

Tương từ bỏ như chuyển động thẳng cấp tốc dần những nhưng đồ thị đã dốc xuống khi lựa chọn chiều dương là chiều chuyển động.

3. Cách làm tính lối đi và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng chậm lại đều

(s=v_0t+dfrac12at^2)

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

TỔNG QUÁT:

– chuyển động đổi khác đều là vận động có vận tốc không đổi

– phương pháp tính vận tốc: (v=v_0+at)

+ vận động thẳng cấp tốc dần đều: (a) thuộc dấu với (v_0)

+ vận động chậm dần dần đều: (a) ngược vết với (v_0)

– bí quyết tính quãng lối đi được của chuyển động thẳng BĐĐ:

(s=v_0t+dfrac12at^2)

– Phương trình hoạt động của vận động thẳng BĐĐ:

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

– Công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng lối đi được:

(v^2-v_0^2=2as)

CÂU HỎI (C)

1. Trả lời thắc mắc C1 trang 16 trang bị Lý 10

Tại một điểm M trên tuyến đường đi, đồng hồ tốc độ của một dòng xe đồ vật chỉ 36 km/h. Tính xem vào khoảng thời gian 0,01 s xe pháo đi được quãng mặt đường bao nhiêu?

Trả lời:

Đồng hồ vận tốc của xe sản phẩm chỉ độ khủng của vận tốc tức thời tại thời điểm M.

Áp dụng: (v = dfracDelta sDelta t)

( Rightarrow Delta s = v.Delta t = 10.0,01 = 0,1,,left( m ight),,left( 36,,km/h = 10,,m/s ight))

2. Trả lời câu hỏi C2 trang 17 đồ vật Lý 10

Hãy đối chiếu độ lớn tốc độ tức thời của xe download và xe nhỏ ở Hình 3.1. Từng đoạn trên vector gia tốc tương ứng với 10 km/h. Ví như xe bé đang đi theo phía Nam – Bắc thì xe download đang đi theo hướng nào?

Trả lời:

Độ lớn gia tốc tức thời của mỗi xe là:

– xe pháo tải: 30 km/h

– Xe bé là 40 km/h

⇒ Độ lớn vận tốc tức thời của xe cộ con to hơn xe tải.

Nếu xe con đang đi theo hướng Nam – Bắc thì xe mua đang đi theo phía Tây – Đông.

3. Trả lời câu hỏi C3 trang 19 vật dụng Lý 10

Hãy viết công thức tính vận tốc ứng với đồ vật thị sinh sống Hình 3.5

*

Trả lời:

Từ đồ dùng thị ta thấy: (v_0 = 3,,m/s)

(a = dfracv – v_0t = dfrac8 – 310 = 0,5,,m/s^2)

Vậy phương trình vận tốc là:

(v = 3 + 0,5t,,left( m/s ight))

4. Trả lời thắc mắc C4 trang 19 đồ vật Lý 10

Hình 3.6 là vật thị gia tốc – thời gian của một thang sản phẩm công nghệ trong 4s đầu kể từ lúc xuất phát. Hãy xác định gia tốc của thang thứ trong giây đầu tiên.

*

Trả lời:

Từ đồ vật thị hình 3.6 ta có:

– Tại thời khắc (t=0) thì (v_0=0m/s)

– Tại thời khắc (t=1s) thì (v=0,6m/s)

Ta suy ra, vận tốc của thang sản phẩm trong giây đầu tiên là:

(a=dfracv-v_0t-t_0=dfrac0,6-01-0=0,6m/s^2)

5. Trả lời câu hỏi C5 trang 19 đồ Lý 10

Hãy tính quãng đường cơ mà thang thiết bị đi được trong giây thứ nhất, kể từ khi xuất phát nghỉ ngơi câu C4.

Trả lời:

Ta có, gia tốc của thang sản phẩm công nghệ trong giây trước tiên là (0,6m/s^2) (đã tính làm việc câu C4)

⇒ Quãng đường nhưng thang đồ vật đi được trong giây thiết bị nhất, kể từ khi xuất phạt là:

(s = v_0t + dfracat^22 = 0 + dfrac0,6.1^22 = 0,3,,left( m ight))

6. Trả lời câu hỏi C6 trang 20 Vật Lý 10

Cho một hòn bi xe đạp lăn xuống một máng nghiêng nhẵn, để dốc vừa cần (xem hình 3.1 làm việc đầu bài học kinh nghiệm này). Hãy xây dựng một phương án phân tích xem hoạt động của hòn bi bao gồm phải là chuyển động thẳng cấp tốc dần đều hay không? chú ý rằng chỉ tất cả thước để đo độ nhiều năm và đồng hồ để đo thời gian.

Trả lời:

Từ phương trình vận động của vận động thẳng nhanh dần đều:

(x = x_0 + v_0t + dfracat^22)

Nếu lựa chọn gốc tọa độ tại điểm thả bi và thả bi nhẹ, không tốc độ đầu thì: xo = 0 và vo = 0.

Khi đó:

(x = dfracat^22) tức x tỉ lệ thành phần thuận cùng với (t^2) (vì a ko đổi)

Vậy, ta gồm cách triển khai thí nghiệm như sau:

– chọn gốc tọa độ tại điểm thả lăn bi và thả bi không có vận tốc đầu .

– cần sử dụng thước đo cùng ấn định những quãng đường mà bi đã lăn không còn (t).

– Dùng đồng hồ đo thời gian bi lăn hết quãng con đường đo. (S = x).

– Xét coi S gồm tỉ lệ thuận với t2 giỏi không, nếu có thì bi đã hoạt động thẳng nhanh dần đều.

7. Trả lời thắc mắc C7 trang 21 trang bị Lý 10

Trở lại ví dụ sinh sống mục III.2a. Tính quãng mặt đường mà xe đạp điện đi được từ lúc bước đầu hãm phanh đến lúc ngừng hẳn

Ví dụ mục III.2a: Một xe đạp đang đi thẳng liền mạch với tốc độ 3 m/s đột hãm phanh với đi chậm lại đều. Mỗi giây gia tốc giảm 0,1 m/s. Tính quãng đường mà xe đạp điện đi được từ lúc ban đầu hãm phanh mang lại lúc giới hạn hẳn

Trả lời:

Ta có, thời gian từ thời gian vật ban đầu hãm phanh đến lúc dừng hẳn là:

(t = dfracv – v_0a = dfrac0 – 3 – 0,1 = 30,,left( s ight))

Quãng lối đi được trong thời gian trên là:

(eginarraylS = v_0t + dfracat^22 = 3.30 + dfrac – 0,1.30^22\ o S = 90 – 45 = 45,,left( m ight)endarray)

8. Trả lời thắc mắc C8 trang 21 đồ dùng Lý 10

Dùng bí quyết (3.4) để kiểm tra hiệu quả thu được của câu C7.

Trả lời:

Ta có:

(eginarraylv^2 – v_0^2 = 2a.S\ Rightarrow S = dfracv^2 – v_0^22a = dfrac0 – 3^22left( – 0,1 ight) = dfrac – 9 – 0,2 = 45,,left( m ight)endarray)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đấy là phần lí giải Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk thứ Lí 10 khá đầy đủ và gọn gàng nhất. Nội dung chi tiết bài giải (câu trả lời) các câu hỏi và bài tập chúng ta xem sau đây:

1. Giải bài xích 1 trang 22 thiết bị Lý 10

Viết bí quyết tính gia tốc tức thời của một vật chuyển động tại một điểm bên trên quỹ đạo. Cho thấy yêu ước về độ lớn của các đại lượng trong công thức đó.

Trả lời:

Công thức tính gia tốc tức thời: (v =dfracΔsΔt)

Yêu cầu về độ lớn của các đại lượng trong bí quyết ta đề nghị xem vào khoảng thời hạn rất ngắn Δt xe cộ dời được một đoạn đường Δs siêu ngắn bởi bao nhiêu.

2. Giải bài 2 trang 22 vật Lý 10

Véctơ tốc độ tức thời tại một điểm của một chuyển động thẳng được xác định như nạm nào?

Trả lời:

Véc tơ vận tốc tức thời trên một điểm của một chuyển động thẳng gồm độ lớn nhất định, tất cả phương cùng chiều xác định, có:

– Gốc đặt tại vật đưa động.

– Phương và chiều là phương với chiều của gửi động.

– Độ dài biểu diễn độ khủng của gia tốc theo một tỉ xích làm sao đó.

Khi nhiều vật vận động trên một đường thẳng theo hai phía ngược nhau, ta phải chọn một chiều dương trên phố thẳng trên cùng quy cầu như sau:

– Vật vận động theo chiều dương bao gồm v > 0.

– Vật chuyển động ngược chiều dương bao gồm v

3. Giải bài xích 3 trang 22 vật Lý 10

Chuyển đụng thẳng nhanh dần đều, lừ đừ dần phần đông là gì?

Trả lời:

– chuyển động thẳng cấp tốc dần những là hoạt động thẳng bao gồm độ bự của tốc độ tức thời tăng đột biến theo thời gian.

– chuyển động thẳng chậm trễ dần đa số là chuyển động thẳng gồm độ phệ của tốc độ tức thời bớt dần theo thời gian.

4. Giải bài bác 4 trang 22 đồ gia dụng Lý 10

Viết công thức tính gia tốc của hoạt động thẳng nhanh, chững lại đều. Phân tích dấu của các đại lượng thâm nhập vào bí quyết đó.

Trả lời:

Công thức tính tốc độ của hoạt động thẳng nhanh, chững lại đều:

(v=v_0+at)

Trong đó:

– chuyển động thẳng cấp tốc dần đều: (a) thuộc dấu với (v_0)

– vận động thẳng chậm lại đều: (a) ngược dấu với (v_0)

5. Giải bài 5 trang 22 đồ gia dụng Lý 10

Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh, chậm rì rì dần đều sở hữu dặc điểm gì? gia tốc được đo bằng đơn vị nào? Chiều của véctơ gia tốc của các chuyển động này có điểm lưu ý gì?

Trả lời:

– tốc độ của gửi động cho thấy vận tốc biến hóa thiên cấp tốc hay đủng đỉnh theo thời gian

– Đơn vị của gia tốc là m/s2

– Chiều của véctơ gia tốc:

+ Véctơ tốc độ của chuyển động thẳng nhanh dần đều phải sở hữu phương với chiều trùng cùng với phương với chiều của véc tơ vận tốc.

+ Véctơ gia tốc của vận động thẳng chậm dần hầu hết ngược chiều với véc tơ vận tốc.

6. Giải bài xích 6 trang 22 đồ gia dụng Lý 10

Viết phương pháp tính quãng lối đi được của vận động nhanh, chậm lại đều. Phân tích dấu của các đại lượng gia nhập vào cách làm đó. Quãng đường đi được trong các vận động này dựa vào vào thời hạn theo hàm số dạng gì?

Trả lời:

Công thức tính quãng đường đi được của hoạt động thẳng nhanh, chậm dần đều:

(s=v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

– vận động thẳng nhanh dần đều: (a) cùng dấu với (v_0)

– chuyển động thẳng chững lại đều: (a) ngược dấu với (v_0)

– Quãng đường đi được trong các chuyển động này phụ thuộc vào thời hạn theo hàm số bậc hai.

7. Giải bài 7 trang 22 thứ Lý 10

Viết phương trình vận động của hoạt động thẳng nhanh, chậm lại đều?

Trả lời:

Phương trình vận động của vận động thẳng nhanh, chững dần đều:

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

– chuyển động thẳng cấp tốc dần đều: a cùng dấu với (v_0)

– hoạt động thẳng chững dần đều: a ngược dấu với (v_0)

8. Giải bài 8 trang 22 thiết bị Lý 10

Thiết lập phương pháp tính gia tốc của chuyển động thẳng biến hóa đều theo gia tốc quãng đường đi được?

Trả lời:

Ta có:

– cách làm tính tốc độ của đưa động đổi khác đều: (v=v_0+at) (1)

– cách làm tính quãng con đường trong chuyển động thay đổi đều: (s=v_0t+dfrac12at^2) (2)

Từ (1) ta có: (t=dfracv-v_0a) nỗ lực vào (2) ta được:

(s=v_0.dfracv-v_0a +dfrac12a(dfracv-v_0a)^2)

(=dfracv.v_0-v_0^2a+dfrac12dfracv^2-2vv_0+v_0^2a)

(=dfracv^2-v_0^22a)

Ta suy ra: (a=dfracv^2-v_0^22s)

Công thức tính vận tốc của hoạt động thẳng biến đổi đều theo vận tốc quãng lối đi được:

(a=dfracv^2-v_0^22s)

?

1. Giải bài xích 9 trang 22 đồ vật Lý 10

Câu làm sao đúng?

A. Vận tốc của vận động thẳng cấp tốc dần đều khi nào cũng to hơn gia tốc của chuyển động thẳng chững lại đều.

B. Chuyển động thẳng cấp tốc dần đều phải sở hữu gia tốc béo thì có vận tốc lớn.

C. Chuyển động thẳng đổi khác đều có gia tốc tăng, sút theo thời gian.

D. Tốc độ trong hoạt động thẳng cấp tốc dần đều có phương, chiều và độ béo không đổi.

Bài giải:

D – đúng vì: lúc vật vận động nhanh dần dần đều, véctơ vận tốc có nơi bắt đầu ở vật gửi động, có phương với chiều trùng với phương với chiều của véctơ vận tốc. Và vận tốc của vận động thẳng nhanh dần phần đông là đại lượng ko đổi.

⇒ Đáp án D.

2. Giải bài 10 trang 22 đồ dùng Lý 10

Trong cách làm tính tốc độ của hoạt động thẳng nhanh dần phần nhiều v = v0 + at thì

A. V luôn luôn luôn dương.

B. A luôn luôn luôn dương.

C. A luôn luôn luôn cùng dấu cùng với v.

D. A luôn luôn luôn ngược vệt với v.

Chọn giải đáp đúng.

Bài giải:

Trong cách làm tính tốc độ của chuyển động thẳng cấp tốc dần mọi v = v0 + at thì a luôn luôn luôn thuộc dấu cùng với v.

⇒ Đáp án C.

3. Giải bài 11 trang 22 đồ gia dụng Lý 10

Công thức như thế nào dưới đó là công thức tương tác giữa vận tốc, vận tốc và quãng đường đi được của chuyển động nhanh dần đều?

A. (v + v_0 = sqrt 2as )

B. V2 + v02 = 2as

C. (v – v_0 = sqrt 2as )

D. V2 – v02 = 2as

Bài giải:

Công thức liên hệ: v2 – v02 = 2as

⇒ Đáp án D.

4. Giải bài bác 12 trang 22 đồ gia dụng Lý 10

Một đoàn tàu tách ga vận động thẳng cấp tốc dần đều. Sau 1 phút tàu đạt tốc độ 40 km/h.

a) Tính vận tốc của đoàn tàu.

b) Tính quãng đường nhưng mà tàu đi được trong một phút đó.

c) Nếu thường xuyên tăng tốc bởi thế thì sau bao lâu nữa tàu đạt vận tốc 60 km/h.

Bài giải:

Chọn gốc tọa độ, gốc thời gian là lúc tàu bắt đầu rời ga, chiều dương là chiều đưa động.

a) Ta có:

(v = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = 100 over 9m/s); (v_0 = 0;t = 60s)

Công thức tính vận tốc: (v=v_0+at)

Ta suy ra, gia tốc của đoàn tàu:

(a = displaystylev – v_0 over t = displaystyle100 over 9 – 0 over 60 = 0,185left( m/s^2 ight))

b) Quãng đường tàu đi được trong 1 phút đó:

(s = displaystylev_0t + at^2 over 2 = 0.1-0,185.60^2 over 2 = 333m)

(Chú ý: Đổi phút ra giây 1 phút = 60 giây)

c) Ta có:

(v’ = 60km/h = displaystyle60.1000 over 3600 = 50 over 3left( m/s ight))

Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì khoảng thời gian tàu đạt tốc độ (60 km/h) là:

(t = displaystylev’ – v over a = displaystyle50 over 3 – 100 over 9 over 0,185 = 30s)

5. Giải bài bác 13 trang 22 đồ vật Lý 10

Một ô tô đang hoạt động thẳng hồ hết với tốc độ 40 km/h bỗng tăng ga chuyển động nhanh dần đều. Tính vận tốc của xe cộ biết rằng sau khi chạy được quãng con đường 1km thì ô tô đạt tốc độ 60 km/h.

Bài giải:

Chọn cội tọa độ và gốc thời hạn lúc ô tô ban đầu tăng ga, chiều dương là chiều gửi động.

Đổi đối kháng vị, ta được:

(eqalign& v_0 = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = 100 over 9m/s cr& v = 60km/h = 60.1000 over 3600 = 50 over 3m/s cr )

(s = 1 km = 1000 m)

Áp dụng phương pháp liên hệ, ta có:

(v^2 – v_0^2 = 2as )

(Rightarrow a = displaystylev^2 – v_0^2 over 2s = left(displaystyle 50 over 3 ight)^2 – left( displaystyle100 over 9 ight)^2 over 2.1000\ = 0,077left( m/s^2 ight))

14. Giải bài bác 14 trang 22 đồ Lý 10

Một đoàn tàu đang chạy với tốc độ 40 km/h thì hãm phanh, vận động thẳng chậm rãi dần phần đa để vào ga. Sau nhị phút thì tàu dừng lại ở sảnh ga.

a) Tính vận tốc của đoàn tàu

b) Tính quãng đường mà lại tàu đi được trong thời hạn hãm.

Bài giải:

Chọn cội tọa độ, gốc thời hạn lúc tàu bắt đầu hãm phanh, chiều dương là chiều chuyển động của đoàn tàu.

Đổi đối chọi vị: (v_0 = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = displaystyle100 over 9m/s;)

Vận tốc thời gian sau: (v = 0) (Vì sau 2 phút tàu dừng lại nên gia tốc lúc sau của tàu bởi 0)

Thời gian từ thời gian hãm phanh cho đến khi dừng lại: (t=2 ext phút=120;s)

a) vận tốc của đoàn tàu:

(a = displaystylev – v_0 over t = 0 – displaystyle100 over 9 over 120 \= – 0,0925left( m/s^2 ight))

b) Quãng đường tàu đi được trong thời gian hãm:

(s = displaystylev_0t + at^2 over 2 )

(= displaystyle100 over 9.120 + left( – 0,0925 ight).120^2 over 2 \= 667,3m)

6. Giải bài 15 trang 22 vật Lý 10

Một xe cộ máy sẽ đi với tốc độ 36 km/h bỗng người lái xe xe thấy có một cái hố trước mặt, cách cái xe 20 m. Người ấy phanh gấp với xe đến ngay cạnh miệng hố thì dừng lại.

a) Tính tốc độ của xe.

b) Tính thời hạn hãm phanh.

Xem thêm: Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt 2020: Đề Thi Và Đáp Án Đề Thi Môn Toán 2020 CủA Bộ Gd

Bài giải:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe.

Ta có:

– Vận tốc ban đầu của xe: (v_o=36 km/h=10m/s)

– vận tốc lúc sau của xe: (v = 0)

– Quãng đường cơ mà xe đi được từ lúc phanh đến khi dừng lại: (s = 20m)

a) Áp dụng công thức: (v^2 – v_0^2 = 2as )

(Rightarrow a = displaystylev^2 – v_0^2 over 2s = 0^2 – 10^2 over 2.20 = – 2,5left( m/s^2 ight))

(Ở phía trên ta không vận dụng trực tiếp công thức tính tốc độ vì không biết thời gian từ lúc hãm đến lúc xe dừng lại hẳn)

b) Áp dụng công thức:

(v = v_0 + at Rightarrow t = displaystyle m v – v_0 over a = 0 – 10 over – 2,5 = 4s)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đây là phần hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk trang bị Lí 10 đầy đủ, gọn gàng và dễ nắm bắt nhất. Chúc chúng ta làm bài xích môn đồ gia dụng lý 10 tốt nhất!