Hướng dẫn giải bài bác 17. Bài bác tập vận dụng định mức sử dụng Jun – Len-xơ, sách giáo khoa đồ gia dụng lí 9. Nội dung bài xích Giải bài xích 1 2 3 bài bác 17 trang 47 48 sgk thứ lí 9 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chăm đề tất cả trong SGK để giúp các em học sinh học xuất sắc môn thiết bị lí lớp 9, ôn thi vào lớp 10.

Bạn đang xem: Vật lý 9 bài 17 trang 47


*
Giải bài 1 2 3 bài bác 17 trang 47 48 sgk thiết bị lí 9

1. Giải bài 1 bài 17 trang 47 sgk đồ vật lí 9

Một bếp từ khi hoạt động thông thường có điện trở R = 80Ω với cường độ loại điện qua phòng bếp khi đó là I = 2,5A.

a) Tính sức nóng lượng mà phòng bếp tỏa ra trong1s.

b) Dùng bếp từ để hâm sôi 1,5l nước bao gồm nhiệt độ ban sơ là 25oC thì thời hạn đun nước là đôi mươi phút. Coi rằng sức nóng lượng hỗ trợ để hâm sôi nước là có ích, tính hiệu suất của bếp. Cho biết thêm nhiệt dung riêng của nước là c = 4 200J/kg.K.

c) mỗi ngày sử dụng bếp từ này 3 giờ. Tính chi phí điện đề nghị trả cho việc sử dụng bếp từ đó vào 30 ngày, giả dụ giá 1kW.h là 700 đồng.

Bài giải:

a) nhiệt độ lượng mà nhà bếp tỏa ra trong (1s) là:

(Q = I^2Rt = 2,5^2.80.1 = 500 J).

(Cũng nói cách khác công suất lan nhiệt của phòng bếp là: (P =I^2R= 500W)).

b) sức nóng lượng mà phòng bếp tỏa ra trong (20) phút (=20.60=1200s) là:


(Q_tp= Q.1200= 500.1200=600000 J).

Nhiệt lượng đề xuất để hâm nóng lượng nước đã cho là:

(Q_i= cm(t_2– t_1) = 4200.1,5.(100-25) = 472500 J)

Hiệu suất của bếp là:

(H = dfracQ_iQ_tp=dfrac472500600000 = 78,75 \%).

c) Lượng năng lượng điện năng mà nhà bếp tiêu thụ trong (30) ngày (theo đơn vị chức năng kWh) là:

(A = Pt = 500.3.30 = 45000 Wh = 45 kWh)

Tiền điện đề nghị trả là: (T = 45.700 = 31500) đồng.


2. Giải bài xích 2 bài bác 17 trang 48 sgk đồ lí 9

Một nóng điện gồm ghi (220V – 1000W) được áp dụng với hiệu điện cầm cố 220V để hâm sôi 2l nước từ nhiệt độ độ thuở đầu 20oC. Công suất của ấm là 90%, trong số ấy nhiệt lượng hỗ trợ để đung nóng nước đước xem như là có ích.

a) Tính nhiệt độ lượng cần hỗ trợ để hâm sôi lượng nước trên, biết nhiệt dung riêng rẽ của nước là 4 200J/kg.K.

b) Tính nhiệt độ lượng mà ấm điện lan ra khi đó.

c) Tính thời gian đun sôi ít nước trên.

Bài giải:

a) sức nóng lượng cần hỗ trợ để đung nóng lượng nước bên trên là:


(Q_i= cm(t_2-t_1) = 4200.2.(100-20) = 672000 J)

b) sức nóng lượng mà ấm đã lan ra lúc ấy là:

Từ công thức:

(H = dfracQ_iQ_tp\Rightarrow Q_tp= dfracQ_iH=dfrac672000dfrac90100 ≈746667 J)

c) thời gian đun sôi số lượng nước trên là:

Từ cách làm (Q_tp= A = Pt), ta tìm kiếm được:


(t = dfracQ_tpP=dfrac7466671000 ≈ 747 s).

3. Giải bài 3 bài 17 trang 48 sgk thứ lí 9

Đường dây dẫn từ bỏ mạng điện chung tói một mái ấm gia đình có chiều dài tổng số là 40m và bao gồm lõi đồng vói tiết diện là 0,5mm­2. Hiệu điện gắng ở cuối đường dây (tại nhà) là 220V. Mái ấm gia đình này sử dụng những đèn dây tóc rét sáng bao gồm tổng hiệu suất là 165W trung bình 3h mỗi ngày. Biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8 Ω.m.

a) Tính năng lượng điện trở của toàn bộ đường dây dẫn trường đoản cú mạng điện chung tới gia đình.

b) Tính cường độ loại điện chạy trong đường dây dẫn khi sử dụng năng suất đã cho trên đây.

Xem thêm: Giáo Trình Toán Cao Cấp A1 (Giải Tích Hàm Một Biến), Toan Cao Cap A1

c) Tính nhiệt độ lượng lan ra trên tuyến đường dây dẫn này trong 30 ngày theo đơn vị kWh.

Bài giải:


Tóm tắt:

(eqalign& l = 40m cr& S = 0,5,mm^2 cr& U = 220V cr& phường = 165W cr& t = 3h cr& ho = 1,7.10^ – 8Omega .m cr& a),,R = ?,Omega cr& b),,,I = ?,A cr& c),,,Q = ?,, exttrong 30 ngày cr )

a) Điện trở của toàn bộ đường dây dẫn từ mạng điện phổ biến tới gia đình là:

Từ công thức (R = ho dfraclS = 1,7.10^ – 8.dfrac400,5.10^ – 6 )(,= 1,36Omega .)

b) Cường độ chiếc điện chạy trong đường đây dẫn lúc sử dụng công suất đã mang lại trên đây là:

Từ phương pháp (P = UI), suy ra (I = dfracPU = dfrac165220 = 0,75A.)

c) nhiệt độ lượng tỏa ra trên phố dây dẫn này trong 30 ngày theo đơn vị kWh là:

(Q m = m I^2Rt m = m 0,75^2.3.30.1,36 m )

(= m 68,85 m Wh m )

(approx m 0,07 m kWh)

Câu trước:

Câu tiếp theo:

Trên đây là phần lý giải Giải bài xích 1 2 3 bài xích 17 trang 47 48 sgk đồ lí 9 không thiếu thốn và gọn gàng nhất. Chúc các bạn làm bài xích môn thiết bị lí lớp 9 thiệt tốt!