Vật lí 9 bài 4 giúp các em học sinh lớp 9 nắm rõ kiến thức cường độ mẫu điện cùng hiệu điện cầm trong đoạn mạch nối tiếp. Đồng thời giải nhanh được những bài tập đồ vật lí 9 chương I trang 11, 12, 13.

Bạn đang xem: Vật lý lớp 9 bài 4

Việc giải bài xích tập đồ gia dụng lí 9 bài bác 4 trước khi đi học các em lập cập nắm vững kiến thức hôm sau sinh sống trên lớp đã học gì, đọc sơ qua về câu chữ học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, hối hả soạn giáo án cho học viên của mình. Vậy sau đó là nội dung chi tiết tài liệu, mời chúng ta cùng tham khảo tại đây.


Vật lí 9 bài xích 4: Đoạn mạch nối tiếp

Lý thuyết vật dụng lí 9 bài bác 4: Đoạn mạch nối tiếpGiải bài bác tập vật dụng lí 9 trang 11, 12, 13

Lý thuyết thiết bị lí 9 bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

1. Cường độ loại điện cùng hiệu điện núm trong đoạn mạch nối tiếp

- Đoạn mạch có n năng lượng điện trở mắc tiếp nối được màn trình diễn như hình vẽ:

Trong đó: R1, R2,...,Rn là những điện trở

UAB là hiệu điện cố kỉnh hai đầu đoạn mạch

U1, U2,...,Un theo thứ tự là hiệu điện thế trên mỗi điện trở

I1, I2,...,In theo thứ tự là cường độ dòng điện qua mỗi điện trở

IAB là cường độ chiếc điện qua mạch chính

+ Cường độ loại điện chạy qua đoạn mạch bởi cường độ cái điện chạy qua từng điện trở:


IAB = I1 = I2 = ... = In

+ Hiệu điện vắt giữa hai đầu đoạn mạch gồm những điện trở mắc thông suốt bằng tổng những hiệu điện chũm giữa nhị đầu mỗi điện đổi thay phần:

UAB = U1 + U2 + ... + Un

- trong đoạn mạch tất cả hai điện trở mắc nối tiếp, hiệu điện núm giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với năng lượng điện trở đó.

2. Điện trở tương tự của đoạn mạch nối tiếp

Điện trở tương đương (Rtđ) của một quãng mạch gồm nhiều điện trở là 1 điện trở rất có thể thay thế cho các điện trở đó, sao cho với cùng một hiệu điện nạm thì cường độ loại điện chạy qua đoạn mạch vẫn có mức giá trị như trước.

Điện trở tương tự của đoạn mạch bởi tổng những điện đổi thay phần.

Với đoạn mạch gồm n năng lượng điện trở mắc nối tiếp: Rtđ = R1 + R2 +...+ Rn

Giải bài bác tập đồ dùng lí 9 trang 11, 12, 13

Bài C1 (trang 11 SGK đồ gia dụng lí 9)

Quan tiếp giáp sơ vật dụng mạch điện hình 4.1 (SGK), cho biết thêm các năng lượng điện trở R1, R2 với ampe kế được mắc với nhau như thế nào.

Gợi ý đáp án

R1, R2 với ampe kế được mắc thông suốt với nhau.

Bài C2 (trang 11 SGK đồ lí 9)

Hãy chứng minh rằng, so với đoạn mạch có hai năng lượng điện trở R1, R2 mắc nối tiếp, hiệu điện cố gắng giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở tỉ lệ thành phần thuận với năng lượng điện trở đó:


*

Gợi ý đáp án

Trong mạch mắc nối tiếp, cường độ mẫu điện chạy qua R_1 và R_2 là như nhau, ta có:

*

Mặt khác, ta có:

*

Ta suy ra:

*

Bài C3 (trang 13 SGK đồ lí 9)

Hãy chứng tỏ công thức tính năng lượng điện trở tương tự Rtđ của đoạn mạch có hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp là Rtđ = R1 + R2.

Gợi ý đáp án


Hiệu điện chũm giữa hai đầu đoạn mạch bao gồm hai điện trở mắc nối liền bằng tổng hai hiệu điện cố giữa hai đầu mỗi điện trở nên phần: U = U1 + U2

Ta có: U = U1+ U2 = I1.R1 + I2.R2 = I.(R1 + R2) (vì I = I1 = I2, tính chất đoạn mạch mắc nối tiếp)

Mà U = I.Rtđ → I.(R1 + R2) = I.Rtđ

Chia nhì vế mang đến I ta được Rtđ = R1 + R2 (đpcm).

Bài C4 (trang 13 SGK vật dụng lí 9)

Cho mạch điện bao gồm sơ thứ như hình 4.2 (SGK).

- Khi công tắc K mở, hai đèn có hoạt động không? vày sao?

- Khi công tắc nguồn K đóng, ước chì bị đứt, nhị đèn có chuyển động không? vì sao?

- Khi công tắc nguồn K đóng, dây tóc bóng đèn Đ1 bị đứt, đèn Đ2 có hoạt động không? vì sao?

Gợi ý đáp án

- Khi công tắc nguồn K mở, nhị đèn không chuyển động vì mạch hở, không có dòng năng lượng điện chạy qua đèn.

- Khi công tắc K đóng, mong chì bị đứt, nhì đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng năng lượng điện chạy qua chúng.

- Khi công tắc nguồn K đóng, dây tóc bóng đèn Đ1 bị đứt thì đèn Đ2 không hoạt động vì mạch hở, không tồn tại dòng điện chạy qua nó.


Bài C5 (trang 14 SGK vật lí 9)

a) mang đến hai điện trở R 1 = R 2 = 20Ω được mắc như sơ vật hình 4.3a (SGK)Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

Xem thêm: Diễn Văn Bế Mạc Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Diễn Văn Bế Mạc Hội Nghị Cán Bộ, Viên Chức Năm

b) Mắc thêm R3 = 20Ω vào đoạn mạch bên trên (hình 4.3b SGK) thì năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? so sánh điện trở kia với mỗi điện biến chuyển phần.

Gợi ý đáp án

a) vì mạch mắc nối liền nên năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch là:

RAB = R1 + R2 = 20 + trăng tròn = 2.20 = 40Ω

b) Theo hình, năng lượng điện trở R3 được mắc thông liền với R2 nên lúc đó mạch điện mới bao gồm 3 năng lượng điện trở mắc nối tiếp. Vì đó, năng lượng điện trở tương đương mới của đoạn mạch là: