*
thư viện Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài xích hát


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 14 trang 17

Với giải vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 17, 18 bài bác 14: rèn luyện chung hay, chi tiết giúp học sinh dễ ợt xem cùng so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài bác tập trong VBT Toán 5. Mời chúng ta đón xem:

Giải vở bài xích tập Toán lớp 5 Bài 14: luyện tập chung

Bài 1 trang 17 Vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1: Tính:

a) 711×65=…3⁤13×5⁤14=…

b) 67:52=…2⁤13:1⁤14=…

c)35×47×1⁤12=…

Lời giải

a)

711×65=7×611×5=4255

b)

67:52=67×25=6×27×5=1235

2⁤13:1⁤14=73:54=73×45=7×43×5=2815

c)

35×47×1⁤12=35×47×32=3×4×35×7×2=1835

Bài 2 trang 17 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Tìm x:

a) x×25=47 b)x:611=449

Lời giải

a)

b)

Bài 3 trang 18 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Viết các số đo độ nhiều năm (theo mẫu):

Mẫu:2⁢m⁢35⁢c⁢m=2⁢m+35100⁢m=2⁤35100⁢m

a) 8⁢m⁢78⁢c⁢m=…

b)5⁢m⁢5⁢c⁢m=…

c)3⁢m⁢9⁢c⁢m=…

Lời giải

a)8⁢m⁢78⁢c⁢m=8⁢m+78100⁢m=8⁤78100⁢m

b)5⁢m⁢5⁢c⁢m=5⁢m+5100⁢m=5⁤5100⁢m

c)3⁢m⁢9⁢c⁢m=3⁢m+9100⁢m=3⁤9100⁢m

Bài 4 trang 18 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

a) gửi 4⁤23thành phân số, ta được:

A.83 B.123 C.143 D.314

b) 23 của 18m là:

A. 6m B. 12m C. 18m D. 27m

Lời giải

a) Ta có:

23=4+23=123+23=143

Chọn C.

b) 23 của 18m là:

18:3×2=12⁢(m)

Chọn B.


Tài liệu tất cả 3 trang. Để xem cục bộ tài liệu, vui tươi tải xuống


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Cần Sa Tiếng Anh Là Gì ? Cần Sa Việt Nam

cài đặt xuống