Xác định vị trí thành phần trong bảng tuần hoàn những nguyên tố chất hóa học dựa vào cấu hình electron nguyên tử.

Bạn đang xem: Z=24 cấu hình e

Giữa thông số kỹ thuật electron nguyên tử cùng vị trí của nhân tố trong bảng tuần trả có quan hệ qua lại với nhau. Dựa vào thông số kỹ thuật electron nguyên tử của nguyên tố hoàn toàn có thể xác định được địa điểm của nguyên tố kia trong bảng tuần hoàn cùng ngược lại. Cụ thể như sau:

- Số thiết bị tự ô yếu tắc = tổng thể e của nguyên tử.

- Số thiết bị tự chu kì = số lớp e.

- Số đồ vật tự nhóm:

+ Nếu thông số kỹ thuật e phần ngoài cùng tất cả dạng nsanpb (a = 1 → 2 cùng b = 0 → 6): thành phần thuộc nhóm (a + b)A.

+ Nếu cấu hình e kết thúc ở dạng (n - 1)dxnsy (x = 1 → 10; y = 1 → 2): Nguyên tố thuộc đội B:

* nhóm (x + y)B nếu như 3 ≤ (x + y) ≤ 7.

Xem thêm: 30+ Món Quà 20 10 Tặng Gì Cho Vợ Thiết Thực, Ý Nghĩa Và Bất Ngờ Nhất?

* đội VIIIB nếu như 8 ≤ (x + y) ≤ 10.

* đội (x + y - 10)B nếu như 10 Lí thuyết thông thường về kim loại --- Xem đưa ra tiết
*
*
*
*
*
*
*
*Dựa vào trọng lượng riêng của kim loại, hãy tính thể tích mol kim loại và ghi công dụng vào bảng sau:

*

Chọn phạt biểu không đúng trong các phát biểu sau:


Bóng đèn điện bắt đầu dùng thường xuyên trong, sáng nhưng cần sử dụng lâu ngày thì trên bề mặt thủy tinh bị ám đen. Bởi sao đèn điện điện dùng lâu ngày lại bị đen?